نویسنده = �������������� ������ ��������������
شبیه سازی و واقعیت مجازی؛ روشی نوین برای بهبود کیفیت آموزش پزشکی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 69-74

10.22038/hmed.2010.13700

سید محمدرضا مهاجری؛ سید امیررضا مهاجری