نویسنده = ������������ ��������������
بررسی آموزش‌های لازم آزمایشگاهی برای عطاران و ضرورت آن در تأمین سلامت افراد دریافت کننده درمان‌های گیاهی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 38-48

10.22038/hmed.2020.45228.1008

علیرضا عبادالهی نطنزی؛ حمیدرضا رحیمی؛ مرجان عرب رحمتی پور؛ غلامرضا عرب رحمتی پور