نویسنده = ������������������ ������������
اهمال کاری تحصیلی ، فرسودگی آموزشی و پیش بینی کننده های آن در دانشجویان علوم توانبخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22038/hmed.2021.57556.1152

لیلی صالحی؛ فریبرز پالیزبان