نویسنده = ������������ ������ ������
مروری بر حرفه ای گری در پزشکی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-95

10.22038/hmed.2021.50208.1055

مهناز برومند؛ سید رضا موسوی؛ مجید خادم رضاییان؛ طیبه سیفی زاده