نویسنده = سبحان قاسمی بحراسمان
بررسی دانش دانشجویان رشته مامایی به پوسیدگی زودهنگام دندانها در کودکی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 24-36

10.22038/hmed.2021.54355.1115

مریم شریفی؛ سبحان قاسمی بحراسمان؛ کتایون علیدوستی؛ نیما حاتمی؛ حمیدرضا پوراسلامی