بیمار HIV مثبت با اختلال حافظه، تکلم و همی‌پارزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

 بیمار جوان HIV مثبت تحت درمان آنتی رتروویرال نامنظم با ووناویر، که از ۲ هفته قبل از مراجعه بطور ناگهانی دچار پارزی نیمه راست بدن به همراه اختلال حافظه دورو کندی تکلم شده است. در سیر بستری پارزی اندام تحتانی بیمار گسترش و قدرت عضلانی اندام تحتانی به یک پنجم کاهش یافت، به گونه‌ای که بیمار قادر به راه رفتن نبود. MRI مغز انجام و تشخیص معلوم شد. بیمار با داروهای ضد  HIV و پیگیری سرپایی مرخص شد.