ضرورت اصلاح کوریکولوم آموزشی رشته‌های علوم پزشکی با توجه به ﺷﻴﻮع کرونا ویروس (COVID-19)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 مرکزتحقیقات مراقبت‌های پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: پاندمی کرونا ویروس (COVID19) اولین‌بار در ووهان چین گزارش شد و به‌سرعت در سراسر جهان گسترش یافت. کرونا ویروس موجب تغییرات متعدد اجباری در زندگی روزمره و ایجاد مشکلاتی در سبک زندگی عادی از جمله محیطهای آموزشی – درمانی شده است. در این میان نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تربیت نیروهای خبره و کارآمد برای خدمت‌رسانی به مردم جامعه با توجه به اثرات طولانی مدت این همه‌گیری پررنگ‌تر شد. در این مطالعه قصد داریم، احساس نیاز برای لزوم اصلاح کوریکولوم‌های آموزشی رشته های علوم پزشکی  را بررسی نماییم.
روش کار: داده ها با استفاده از جستجوی منابع کتابخانه‌ای، اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعاتی,Medline  ,Scopus، WHO، web of science, PubMed، scholar Google در زمینه آموزش علوم پزشکی با استفاده از کلید واژه‌های همه‌گیری کووید-19، SARS-CoV-2، آموزش علوم پزشکی و برنامه‌های آموزشی (کوریکولوم) جمع آوری شد. همچنین کوریکولوم‌های آموزشی و سر فصل دروس در تمامی رشته‌های علوم پزشکی بررسی شدند.
نتایج: پس از استخراج مؤلفه های اصلی مرتبط با موضوع از میان مقالات انتخابی، سرفصل‌های ضروری جهت افزودن به کوریکولوم‌های آموزشی رشته های علوم پزشکی و جدول مربوط به لیست واحدهای درسی پیشنهادی جهت تغییر رئوس مطالب در ارتباط با کوید 19  ارائه شدند.
نتیجه‌گیری: جامعه آموزشی دانشگاهی می‌بایست با اجرای راهکارهای عملی و علمی، یک رویکرد آینده‌نگرانه و خلاقانه را پیش بگیرد و در جهت بازنگری برنامه‌های آموزشی تلاش کند. پیشنهاد می شود به سرفصل‌های آموزشی رشته‌های علوم پزشکی  مطالب مربوط به کوید 19 اضافه شود.

کلیدواژه‌ها