ضمن قدردانی از همکاری داوران و اساتید محترم درجهت رشد و پیشرفت فصلنامه علمی_پژوهشی افق توسعه آموزش علوم پزشکی، با توجه به بررسی های صورت گرفته به اطلاع می رساند پیرو جلسه مورخ 1402/05/04 نامه ای به شماره700/6370/د از سوی معاونت تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد که فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دارای رتبه علمی-پژوهشی می باشد.