با توجه به وجود قطب تکنولوژی آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارائه ماموریت ملی ویژه در جهت ارتقا و کسب مرجعیت علمی در حوزه های هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و رباتیک،  فصلنامه علمی-پژوهشی افق توسعه آموزش علوم پزشکی با هدف ارائه به روزترین تحقیقات و دستاورهای پژوهشگران کشور در محورهای مذکور و کاربرد آن ها در حوزه آموزش علوم پزشکی، در نظر دارد شماره ویژه ای با عنوان «هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در آموزش علوم پزشکی» منتشر نماید. لازم به ذکر است این فصلنامه در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی نمایه شده و هزینه ای بابت بررسی یا انتشار مقالات دریافت نمی نماید. علاقه مندان می توانند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ٣١ خرداد ١٤٠٣ از طریق تارنمای فصلنامه به آدرس  www.hmed.mums.ac.ir  ارسال نمایند.

مشتاقانه منتظر دریافت مقالات شما هستیم.