نویسنده = محمد اعتضادرضوی
آموزش مجازی در عصر تلفنهای هوشمند

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 48-50

10.22038/hmed.2016.13618

رضا اسدی؛ محمد اعتضادرضوی


نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 8-11

10.22038/hmed.2016.13645

یلدا روانشاد؛ محمد اعتضادرضوی؛ جعفر مدبر؛ کیارش قزوینی؛ آذر فانی؛ رضا پروانه؛ رویا وطن خواه؛ فاطمه پوراسماعیل؛ عصت دلیریان؛ ساره حسینی