نویسنده = ���������������� ��������
نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 8-11

10.22038/hmed.2016.13645

یلدا روانشاد؛ محمد اعتضادرضوی؛ جعفر مدبر؛ کیارش قزوینی؛ آذر فانی؛ رضا پروانه؛ رویا وطن خواه؛ فاطمه پوراسماعیل؛ عصت دلیریان؛ ساره حسینی


رابطه پزشک و بیمار در پزشکی خانواده: یک بررسی مروری

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 33-35

10.22038/hmed.2016.13650

علی عمادزاده؛ یلدا روانشاد؛ آنوش آذرفر؛ یلدا وطن خواه