مقایسه‌ی تأثیر دو روش آموزشی " یادگیری مبتنی بر بازاندیشی " و " کارگاه" بر دانش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به سیروز کبدی

زهراسادات منظری؛ ام البنین ابراهیمی شاهرودی؛ ناهید عاقبتی؛ حبیب الله اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22038/hmed.2024.70413.1256