نویسنده = ������������ ����������
اضطراب و استرس ابتلا به کرونا ویروس جدید(کوید-19) در پرسنل درمانی

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 80-70

10.22038/hmed.2020.51423.1076

محمد رحمانیان؛ هادی مصلی نژاد؛ احسان رحمانیان؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ اسماعیل رعیت دوست؛ سمانه عبیری