نویسنده = ������������ ��������
مروری بر توانمندی های همکاری بین حرفه ای در تیم سلامت

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 86-96

10.22038/hmed.2020.52024.1085

فاطمه کشمیری؛ ریحانه برغون؛ مریم برومند؛ اشرف ژاله؛ حسین نظمیه