نویسنده = ������������ ���������� ����������
ویژگی‌های تدریس اثربخش و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دستیاران تخصصی دندان‌پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22038/hmed.2021.59534.1169

نسترن میرفرهادی؛ نازنین بشردوست؛ فرناز رضوان؛ سامان معروفی زاده