نویسنده = ���������������� ����������
بررسی مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد بجنورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22038/hmed.2022.64613.1214

میترا مهدویان؛ مهسا ریحانی؛ رویا جاجوندیان؛ سمیرا بشیریان