کلیدواژه‌ها = واقعیت مجازی
بررسی تاثیرآموزش به روش ترکیب واقعیت مجازی و واقعیت افزوده درجراحی CABG(جراحی بای پس عروق کرونر) برمیزان عملکرد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1402

10.22038/hmed.2023.69629.1246

فرشته سرگلزایی؛ احمد قدمی؛ فاطمه شاه نظری؛ اطهر امید؛ طیبه آذرمهر


طراحی و ارزیابی پایایی و روایی پرسش‌نامه سنجش میزان پذیرش تکنولوژی واقعیت مجازی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی

دوره 14، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 21-13

10.22038/hmed.2022.60614.1179

مرجان رسولیان کسرینه؛ مهدیه صراف رضوی؛ مرضیه محمودی منش؛ مسلم طاهری سودجانی؛ علی طلائی؛ حجت بوژ مهرانی؛ سید محمد طباطبائی