توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی از طریق کلینیک‌های مشاوره‌ای با محوریت دانش‌پژوهی آموزشی

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.

2 گروه روانشناسی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

استفاده از رویکرد مشاوره‌ای در بین اعضای هیئت‌علمی به‌طور فزاینده‌ای برای توسعه عملکرد فردی، حرفه‌ای و رضایت شغلی ضروری شناخته شده است. استفاده از رویکرد مشاوره‌ای، به‌عنوان روش کلیدی برای توسعه مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی معرفی شده است، که در آن به اعضای هیئت‌علمی تازه‌کار و جدید کمک می‌شود تا راهنما و دستورالعملی جهت توسعه و بهبود مهارت‌های تدریس، پژوهش، آگاهی نسبت به انتظارات و مسئولیت‌های علمی کسب کنند. این روش با تمرکز بر حمایت در زمینه‌های شغلی و توسعه فردی در قالب توصیه‌ها، مشاوره‌ها و بازخوردها امکان رشد و توسعه حرفه‌ای اساتید را فراهم آورده و می‌تواند منجر‌به ارتقای مهارت‌های تفکر انتقادی و مهارت‌های اختصاصی شغلی شود. همچنین به اساتید کمک می‌کند تا شایستگی‌های کلیدی مورد نیاز برای موفق بودن در زندگی آکادمیک شامل استقلال علمی، مهارت‌های آموزشی و آمادگی برای پیشرفت علمی را کسب کنند. در مطالعه حاضر تجربه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در رابطه با برنامه توانمندسازی از طریق کلینیک مشاوره‌ای با محوریت دانش‌پژوهی آموزشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها