دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1402 
موانع استفاده از آموزش الکترونیک از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

صفحه 44-33

10.22038/hmed.2022.60901.1181

سارا آدرویشی؛ نیایش طهماسبی نژاد؛ معصومه آلبوغبیش؛ علی خلفی؛ فاطمه موهبتی کاظمی؛ حمید یزدانی نژاد


بررسی رضایتمندی کارورزان از دوره 28 روزه طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 53-45

10.22038/hmed.2022.62839.1200

الناز وفادار مرادی؛ مصطفی اجیراسلامیه؛ بهرنگ رضولنی کاخکی؛ زهرا عباسی؛ سیدمجید صدرزاده


تأثیر آموزش به روش سخنرانی و پمفلت بر خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع 2

صفحه 63-54

10.22038/hmed.2021.57187.1145

محمدرضا رزم ارا؛ محمد رضا جانی؛ علی عرب احمدی؛ اسما نیکخواه بیدختی؛ نرگس کدخدا؛ فرحناز پاینده؛ الهام محمودی