نویسنده = سمیرا درخشانفرد
تعداد مقالات: 2
1. نقدی بر برداشت های اشتباه از واژه دانشجومحوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22038/hmed.2021.57594.1153

سمیرا درخشانفرد؛ یوسف محمدپور؛ گلستان صیاح؛ حمیده بابایی


2. شناسایی عوامل مؤثر در عدم استفاده مناسب از آموزش مجازی در ایام کووید 19 از دیدگاه دانشجویان

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 59-72

10.22038/hmed.2021.53361.1104

سمیرا درخشانفرد؛ زهرا مرتضوی؛ عفت قنبری؛ سعیده سادات مرتضوی