مقایسه‌ی اثربخشی آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش‌های "فیلم آموزشی" و "ساختارمند گروهی با استفاده از خود ارزیابی ویدیویی" بر دانش و مهارت کارگران انجمن صنفی ساختمانی

اسماعیل عباس زاده مهرابادی؛ مجید قشلاقی؛ سهیلا برزگر؛ مصطفی جوادی؛ خدیجه نصیریانی؛ حسین نظمیه؛ حسین فلاح زاده؛ سجاد رئیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22038/hmed.2024.77980.1331

مقایسه‌ تأثیر دو روش آموزشی " یادگیری مبتنی بر بازاندیشی " و " کارگاه" بر دانش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به سیروز کبدی

ام البنین ابراهیمی شاهرودی؛ زهراسادات منظری؛ ناهید عاقبتی؛ حبیب الله اسماعیلی

دوره 15، شماره 2، تیر 1403، صفحه 1-10

10.22038/hmed.2024.70413.1256