بررسی رابطه مهارت های ارتباطی و سبک ها ی مدیریت کلاس در مربیان بهورزی دانشگاه های علوم پزشکی شمال شرق کشور

زهرا فرزادی فر؛ حسین کریمی مونقی؛ وحید قوامی؛ هادی زمردی نیت؛ اعظم صالح نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22038/hmed.2024.77486.1317

تبیین عملکرد آموزشی اساتید دانشکده بهداشت مشهد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی : یک مطالعه کیفی

سید سعید طباطبایی؛ حسین علی دادی؛ وحید قوامی؛ مریم سرخوش؛ مهرالسادات مهدی زاده؛ سمیه نصراللهی؛ هادی طهرانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 46-58

10.22038/hmed.2023.73841.1285