نویسنده = مرضیه معراجی
کارپوشه و نقش آن در حوزه آموزش پزشکی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 38-44

10.22038/hmed.2016.13605

سانازسادات محمودیان؛ مرضیه معراجی


توسعه استراتژیک و تحلیل SWOT در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 15-21

10.22038/hmed.2016.13647

مرضیه معراجی؛ امیر حسین ضیایی؛ جواد هرویان؛ علی فیض لائین؛ عباس عظیمی؛ سانازسادات محمودیان