نویسنده = فاطمه کشمیری
تعداد مقالات: 6
1. مروری بر انواع روشهای ارزیابی الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22038/hmed.2021.58687.1176

فاطمه کشمیری؛ عاطفه السادات حیدری


2. کلینیک های مشاوره ای با محوریت دانش پژوهی آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22038/hmed.2021.60652.1180

فاطمه کشمیری؛ شکیبا السادات طباطبایی


5. مروری بر توانمندی های همکاری بین حرفه ای در تیم سلامت

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 86-96

10.22038/hmed.2020.52024.1085

فاطمه کشمیری؛ ریحانه برغون؛ مریم برومند؛ اشرف ژاله؛ حسین نظمیه