نویسنده = فاطمه کشمیری
کلینیک های مشاوره ای با محوریت دانش پژوهی آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22038/hmed.2021.60652.1180

فاطمه کشمیری؛ شکیبا السادات طباطبایی


انواع روش‌های ارزیابی الکترونیکی: یک مرور هدفمند

دوره 13، شماره 4، دی 1401، صفحه 98-85

10.22038/hmed.2021.58687.1176

فاطمه کشمیری؛ عاطفه السادات حیدری


مروری بر توانمندی های همکاری بین حرفه ای در تیم سلامت

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 86-96

10.22038/hmed.2020.52024.1085

فاطمه کشمیری؛ ریحانه برغون؛ مریم برومند؛ اشرف ژاله؛ حسین نظمیه