نویسنده = مجید خادم رضاییان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی ارتباط بین سطوح خودشیفتگی و سبک تصمیم گیری مدیران رده میانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2020.52416.1090

مریم ملکی؛ محمد تقی شاکری؛ علیرضا ابراهیمی؛ مجید خادم رضاییان؛ زهرا کریمی


2. بررسی وضعیت اشتراک گذاری دانش در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.53519.1107

فاطمه احمدی بمرود؛ مجید خادم رضاییان؛ جواد سرابادانی


3. مروری بر حرفه ای گری در پزشکی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-95

10.22038/hmed.2021.50208.1055

مهناز برومند؛ سید رضا موسوی؛ مجید خادم رضاییان؛ طیبه سیفی زاده


4. ارزیابی نگرش دانشجویان رشته دکتری حرفه ای پزشکی مشهد در مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی به پژوهش در سال تحصیلی 1397-1398

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 23-34

10.22038/hmed.2020.52491.1092

علیرضا ابراهیمی؛ محمد تقی شاکری؛ مجید خادم رضاییان؛ فائزه قارائی کسمائی؛ ریحانه ضیایی فرد


5. نظرات کارورزان بخش مسمومین در مورد وبینار های برگزار شده

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 91-73

10.22038/hmed.2020.51059.1070

لیلا اعتماد؛ بیتا دادپور؛ مجید خادم رضاییان؛ علی رحمانی؛ محمد مشیری


6. دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه در سال 97

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 20-31

10.22038/hmed.2020.45911.1013

مجید خادم رضاییان؛ زهرا محمد زاده؛ مجید فیروزی فورگ؛ کیارش قزوینی؛ لیدا جراحی؛ مسعود یوسفی


7. ضرورت به بروز رسانی آموزش میکروب شناسی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 9-13

10.22038/hmed.2016.13608

مجید خادم رضاییان؛ کیارش قزوینی؛ مسعود یوسفی