نویسنده = علی عمادزاده
بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان برعملکرد سازمانی بهورزان ومراقبین سلامت در شهرستان کاشمر سال 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.22038/hmed.2021.58941.1166

فاطمه شاکری خلیل اباد؛ حسن غلامی؛ علی عمادزاده؛ مریم صالحیان؛ فاطمه باقریان فروتقه


ارتقاء فرآیندهای آموزش پزشکی در بستر ارائه ی خدمات سرپایی: شواهدی از یک بیمارستان بزرگ آموزشی

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 53-44

10.22038/hmed.2021.56219.1137

حدیثه ارحامی نیا؛ زینب مسلمی زاده؛ سعید محمد پور؛ لادن گشایشی؛ علی عمادزاده؛ علی خورسند وکیل زاده


ارزیابی میزان رضایت دستیاران تخصصی بخش داخلی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش ترکیبی (مجازی و حضوری) در سال 1399

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 18-6

10.22038/hmed.2021.55694.1129

ابولقاسم الهیاری؛ مسعود محبی؛ محمدرضا فرزانه فر؛ زهرا عباسی؛ مینا اکبری راد؛ لادن گشایشی؛ علی عمادزاده؛ نسرین میلانی


طراحی الگوی برنامه درسی با رویکرد برنامه درسی پنهان ومغفول با نظر به بسته های طرح تحول و نوآوری نظام سلامت

دوره 11، شماره 3، دی 1399، صفحه 84-59

10.22038/hmed.2020.49858.1046

سارا صبوری؛ علا الدین اعتماد اهری؛ بدیع الزمان مکی ال اقا؛ علی عمادزاده


مروری بر کاربردهای مختلف فن‌آوری چاپ سه بعدی در علوم پزشکی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 79-88

10.22038/hmed.2020.48565.1027

علی عمادزاده؛ رویا وطنخواه؛ محمد اعتضاد رضوی؛ حسین کریمی مونقی؛ سیروس نکوئی؛ بهار تفقدی یوسفی