کلیدواژه‌ها = علوم پزشکی
فلسفه پزشکی: ضرورت فراموش‌شده در آموزش علوم پزشکی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 90-81

10.22038/hmed.2021.56492.1136

فریده نصیری؛ سعیده غفاری فر؛ علی متولی؛ امیررضا ناصری؛ سیدمحمدسالار حسینی


نیازهای آموزشی حوزه پژوهش کارمندان رشته های علوم پزشکی شاغل در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان و الغدیر ابهر در سال 1398

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 73-85

10.22038/hmed.2021.53727.1109

مریم محمدی؛ سمیه عبدالهی ثابت؛ لیدا ساسانی؛ احمد جلیلوند؛ مژگان ریاحی؛ مهران تهرخانی


بررسی مفهوم اخلاق دانشجویی از دیدگاه اعضای هیات علمی

دوره 5، شماره 1، آذر 1390، صفحه 2-7

10.22038/hmed.2011.13669

لیلا جویباری؛ فروغ پارسایی؛ فرشته رایج؛ اکرم ثناگو