نویسنده = ������������ ��������
مقایسه برنامه آموزشی مرحله فیزیوپاتولوژی به شیوه کورسی و برنامه ملی پزشکی، مورد مطالعه (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22038/hmed.2022.60017.1173

آتنا گریوانی؛ ندا بهجتی؛ محبوبه منتظر عطائی؛ حسین کریمی


تبیین راهکارهای عملی به منظور ارتقاء سطح پروفشنالیسم دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 75-62

10.22038/hmed.2021.56666.1146

جواد سرآبادانی؛ حسین کریمی؛ نغمه فرهمندی؛ مائده شکری؛ ارمغان صالحی


بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 28-41

10.22038/hmed.2020.49660.1035

سید رضا حبیب زاده؛ حمید رضا ریحانی؛ امیر رحمانیان شریف آباد؛ حسین کریمی مونقی؛ مهدی فروغیان


مروری بر کاربردهای مختلف فن‌آوری چاپ سه بعدی در علوم پزشکی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 79-88

10.22038/hmed.2020.48565.1027

علی عمادزاده؛ رویا وطنخواه؛ محمد اعتضاد رضوی؛ حسین کریمی مونقی؛ سیروس نکوئی؛ بهار تفقدی یوسفی