کلیدواژه‌ها = دانشجو
نقدی بر برداشت های اشتباه از واژه دانشجومحوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22038/hmed.2021.57594.1153

سمیرا درخشانفرد؛ یوسف محمدپور؛ گلستان صیاح؛ حمیده بابایی


بررسی موانع استفاده از آموزش الکترونیک از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22038/hmed.2022.60901.1181

حمید یزدانی نژاد؛ سارا آدرویشی؛ نیایش طهماسبی نژاد؛ معصومه آلبوغبیش؛ علی خلفی


بررسی دانش دانشجویان رشته مامایی به پوسیدگی زودهنگام دندانها در کودکی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 24-36

10.22038/hmed.2021.54355.1115

مریم شریفی؛ سبحان قاسمی بحراسمان؛ کتایون علیدوستی؛ نیما حاتمی؛ حمیدرضا پوراسلامی


ارتباط کیفیت آموزش بالینی و علاقه مندی دانشجویان به رشته تحصیلی دانشجویان علوم توانبخشی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-47

10.22038/hmed.2021.55659.1128

معصومه رستمی معز؛ زهرا مرتضوی؛ رویا نحفی وثوق؛ مهنوش شهبازی؛ سعیده سادات مرتضوی


بررسی استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 5-14

10.22038/hmed.2020.47030.1018

سجاد رضانی؛ حامد آرامجو؛ عباسعلی رمضانی؛ رضا حاجی پور؛ محسن ناصری


بررسی مفهوم اخلاق دانشجویی از دیدگاه اعضای هیات علمی

دوره 5، شماره 1، آذر 1390، صفحه 2-7

10.22038/hmed.2011.13669

لیلا جویباری؛ فروغ پارسایی؛ فرشته رایج؛ اکرم ثناگو