تعداد مقالات: 161

1. بررسی تجربیات دانشجویان پرستاری از خطاهای بالینی و چگونگی تعامل با آن

دوره 5، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-1

10.22038/hmed.2016.13668

اکرم ثناگو؛ محمدزمان مجنونی؛ لیلا مهستی جویباری


2. نسخه کامل دوره 1

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-91

10.22038/hmed.2007.13692


3. ویژه نامه پزشکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-66

10.22038/hmed.2007.13729


5. بررسی ارتباط هوش معنوی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-8

10.22038/hmed.2020.46335.1015

فاطمه اربابی کلاتی؛ حسین انصاری؛ سیده الهام شریفی؛ نورمحمد بخشانی


6. (E-Delphi) روشی رو به آینده

دوره 11، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 1-6

10.22038/hmed.2020.50717.1065

حمید قر ه باغی؛ حمید رضا عبداللهی؛ رضا شامی


8. بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 3-11

10.22038/hmed.2018.13589

شهرام یزدانی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ اکبر درخشان؛ حسن غلامی


10. روائی محتوی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه جامعه حرفه ای

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 4-8

10.22038/hmed.2016.13607

حسین کریمی مونقی؛ امیرحسین میرحقی؛ ساناز عیسی زاده


11. بیمار با تب صبحگاهی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 5-7

10.22038/hmed.2017.13654

علی اکبر حیدری؛ محمدرضا سروقد


14. بحران کووید- 19، فرصتی برای تلفیق آموخته‌های پاندمی در تحول فرایند آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 5-1

10.22038/hmed.2021.53777.1111

مرجان عرب رحمتی پور؛ علیرضا عبادالهی نطنزی؛ غلامرضا عرب رحمتی پور


16. آموزش و ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی در دوران پاندمی کوید 19

دوره 11، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 6-1

10.22038/hmed.2020.50749.1066

فرنود رجب زاده؛ نسرین میلانی؛ لادن گشایشی


17. نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 8-11

10.22038/hmed.2016.13645

یلدا روانشاد؛ محمد اعتضادرضوی؛ جعفر مدبر؛ کیارش قزوینی؛ آذر فانی؛ رضا پروانه؛ رویا وطن خواه؛ فاطمه پوراسماعیل؛ عصت دلیریان؛ ساره حسینی


18. بررسی وضعیت نظام ارزشی در بین دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد: بر اساس شاخص نظام ارزشی شوارتز

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 22-30

10.22038/hmed.2016.13594

سمیه فضایلی؛ مهدی یوسفی؛ غلامرضا مرادی؛ عباس عظیمی؛ پریا کرمی سوسهاب؛ مهدی فضایلی


19. طراحی و پایلوت لاگ بوک جهت ارزشیابی مستمر دانشجویان مقطع دکترای تخصصی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.22038/hmed.2021.54017.1113

فهیمه تیموری؛ مهدی مختاری؛ محمدحسن احرام پوش؛ محمدتقی قانعیان


20. بررسی مفهوم اخلاق دانشجویی از دیدگاه اعضای هیات علمی

دوره 5، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 2-7

10.22038/hmed.2011.13669

لیلا جویباری؛ فروغ پارسایی؛ فرشته رایج؛ اکرم ثناگو


21. رضایتمندی دانشجویان مرحله فیزیوپاتولوژی از کارگا ههای برگزار شده در مرکز مهار تهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نی مسال دوم 86- 85

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-10

10.22038/hmed.2008.13726

زهرا موفقی؛ حمیده وحید؛ مصطفی داستانی؛ نازنین کرمی فر؛ مهدی رضا عمادزاده؛ حسین شباهنگ


23. بیمار با زخم نکروتیک وسیع و پیشرونده روی ساق پای راست

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 8-11

10.22038/hmed.2017.13656

خاطره عربیخوانی؛ امین بجدی


24. ضرورت به بروز رسانی آموزش میکروب شناسی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-13

10.22038/hmed.2016.13608

مجید خادم رضاییان؛ کیارش قزوینی؛ مسعود یوسفی


25. نگرش به اتانازی: یک مطالعه توصیفی تحلیلی از دیدگاه پزشکان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-17

10.22038/hmed.2019.44510.1006

اسماعیل رعیت دوست؛ فاطمه ملکی؛ مهدی فروغیان؛ نیکتا نقی پور؛ نوید کلانی؛ محمد شجاعی