بررسی تجربیات دانشجویان پرستاری از خطاهای بالینی و چگونگی تعامل با آن

دوره 5، شماره 1، آذر 1390، صفحه 1-1

10.22038/hmed.2016.13668

اکرم ثناگو؛ محمدزمان مجنونی؛ لیلا مهستی جویباری


نسخه کامل دوره 1

دوره 1، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 1-91

10.22038/hmed.2007.13692


بررسی ارتباط هوش معنوی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-8

10.22038/hmed.2020.46335.1015

فاطمه اربابی کلاتی؛ حسین انصاری؛ سیده الهام شریفی؛ نورمحمد بخشانی


(E-Delphi) روشی رو به آینده

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-6

10.22038/hmed.2020.50717.1065

حمید قر ه باغی؛ حمید رضا عبداللهی؛ رضا شامی


تبیین تجارب دانشجویان ناپیوسته اتاق عمل از تدریس به روش یادگیری ترکیبی: یک رویکرد کیفی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-10

10.22038/hmed.2021.54833.1119

لیلا ساداتی؛ زهرا نوری؛ سحر کرمی؛ فاطمه عدالت؛ رعنا آب جار


بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 3-11

10.22038/hmed.2018.13589

شهرام یزدانی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ اکبر درخشان؛ حسن غلامی


روائی محتوی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه جامعه حرفه ای

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 4-8

10.22038/hmed.2016.13607

حسین کریمی مونقی؛ امیرحسین میرحقی؛ ساناز عیسی زاده


بیمار با تب صبحگاهی

دوره 8، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 5-7

10.22038/hmed.2017.13654

علی اکبر حیدری؛ محمدرضا سروقد


بحران کووید- 19، فرصتی برای تلفیق آموخته‌های پاندمی در تحول فرایند آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 5-1

10.22038/hmed.2021.53777.1111

مرجان عرب رحمتی پور؛ علیرضا عبادالهی نطنزی؛ غلامرضا عرب رحمتی پور


نقدی بر برداشت های اشتباه از واژه دانشجومحوری

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 5-1

10.22038/hmed.2021.57594.1153

سمیرا درخشانفرد؛ گلستان صیاح؛ حمیده بابایی


آموزش و ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی در دوران پاندمی کوید 19

دوره 11، شماره 3، دی 1399، صفحه 6-1

10.22038/hmed.2020.50749.1066

فرنود رجب زاده؛ نسرین میلانی؛ لادن گشایشی


کووید-19: اصول مدیریت تغییر در اصلاح برنامه درسی پزشکی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 6-1

10.22038/hmed.2021.57218.1150

امیرمحمد صالحی؛ محمد احمدیان؛ پریسا حبیبی؛ غزل ریاحی


نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 8-11

10.22038/hmed.2016.13645

یلدا روانشاد؛ محمد اعتضادرضوی؛ جعفر مدبر؛ کیارش قزوینی؛ آذر فانی؛ رضا پروانه؛ رویا وطن خواه؛ فاطمه پوراسماعیل؛ عصت دلیریان؛ ساره حسینی