مقاله پژوهشی

تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر میزان سوءرفتار مراقبین خانوادگی نسبت به سالمندان در خانواده

شهره بهروز؛ راضیه سادات مرتضوی نژاد؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا زنده طلب؛ علی عمادزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22038/hmed.2023.67024.1262

طراحی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مخاطرات روش‌های تصویربرداری پزشکی برای پرستاران بر اساس الگوی ADDIE

محمود علی نژاد نامقی؛ حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ مسعود پزشکی راد؛ امیرحسین ضیائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22038/hmed.2021.51453.1077

تبیین عملکرد آموزشی اساتید دانشکده بهداشت مشهد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی : یک مطالعه کیفی

سید سعید طباطبایی؛ حسین علی دادی؛ وحید قوامی؛ مریم سرخوش؛ مهرالسادات مهدی زاده؛ سمیه نصراللهی؛ هادی طهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22038/hmed.2023.73841.1285

نامه به سردبیر

مقاله پژوهشی

مقاله مروری

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی تأثیر دو روش آموزشی " یادگیری مبتنی بر بازاندیشی " و " کارگاه" بر دانش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به سیروز کبدی

زهراسادات منظری؛ ام البنین ابراهیمی شاهرودی؛ ناهید عاقبتی؛ حبیب الله اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22038/hmed.2024.70413.1256