دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نامه به سردبیر

1. طراحی و پایلوت لاگ بوک جهت ارزشیابی مستمر دانشجویان مقطع دکترای تخصصی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.22038/hmed.2021.54017.1113

فهیمه تیموری؛ مهدی مختاری؛ محمدحسن احرام پوش؛ محمدتقی قانعیان


مقاله پژوهشی

2. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی در رابطه با ویروس کرونا جدید (کووید-19)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

10.22038/hmed.2020.51509.1078

محمد رحمانیان؛ رضا اینالو؛ فاطمه گلستان؛ نوید کلانی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ محمد حیدرنژاد؛ ناصر حاتمی؛ اسماعیل رعیت دوست


3. ارزیابی نگرش دانشجویان رشته دکتری حرفه ای پزشکی مشهد در مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی به پژوهش در سال تحصیلی 1397-1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

10.22038/hmed.2020.52491.1092

محمد تقی شاکری؛ علیرضا ابراهیمی؛ مجید خادم رضاییان؛ فائزه قارائی کسمائی؛ ریحانه ضیایی فرد


4. چالش های مقطع آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد . مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.22038/hmed.2020.51532.1079

علی اکبر حیدری؛ ملیحه دادگر مقدم؛ حمیده ابراهیمی گرویی


5. بررسی تأثیر آموزش مجازی هدفمند بر مهارت معاینه فیزیکی دستیاران تخصصی داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.22038/hmed.2020.51895.1083

مرتضی سلطانی؛ مهناز امینی؛ نسرین میلانی؛ کامیلا هاشم زاده؛ آزیتا گنجی؛ زهرا لطفی؛ آسیه هاتفی اولائی؛ مسعود محبی


6. مروری بر توانمندی های همکاری بین حرفه ای در تیم سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.22038/hmed.2020.52024.1085

فاطمه کشمیری؛ ریحانه برغون؛ حسین نظمیه؛ مریم برومند؛ اشرف ژاله


7. شناسایی عوامل مؤثر در عدم استفاده مناسب از آموزش مجازی در ایام کووید 19 از دیدگاه دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22038/hmed.2021.53361.1104

سمیرا درخشانفرد؛ سعیده سادات مرتضوی؛ زهرا مرتضوی؛ عفت قنبری


8. نیازهای آموزشی حوزه پژوهش کارمندان رشته های علوم پزشکی شاغل در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان و الغدیر ابهر در سال 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22038/hmed.2021.53727.1109

مریم محمدی؛ سمیه عبدالهی ثابت؛ لیدا ساسانی؛ احمد جلیلوند؛ مژگان ریاحی؛ کیوان نوروزی؛ مهران تهرخانی


مقاله مروری

9. آموزش عالی و بررسی روش های یادگیری خودمحور در آموزش مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22038/hmed.2020.53747.1110

ماندانا صاحب زاده؛ منصوره مهری


مقاله پژوهشی

10. ارتباط کیفیت آموزش بالینی و علاقه مندی دانشجویان به رشته تحصیلی دانشجویان علوم توانبخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.22038/hmed.2021.55659.1128

معصومه رستمی معز؛ زهرا مرتضوی؛ رویا نحفی وثوق؛ مهنوش شهبازی؛ سعیده سادات مرتضوی


11. ارتقاء یادگیری جراحی آپیکال در دستیاران اندودانتیک دانشکده دندانپزشکی مشهد با استفاده از مدل فک گوسفند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

10.22038/hmed.2021.53710.1108

مریم قره چاهی؛ سیاوش موشخیان


12. بررسی دانش دانشجویان رشته مامایی به پوسیدگی زودهنگام دندانها در کودکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

10.22038/hmed.2021.54355.1115

حمیدرضا پوراسلامی؛ مریم شریفی؛ نیما حاتمی؛ فاطمه مسلمی؛ کتایون علیدوستی


13. یادگیری الکترونیکی در بیمارستان اکبر مشهد درآغاز پاندمی کوید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.52630.1096

حمیدرضا کیانی فر؛ نسرین موذن؛ مریم خالصی؛ نفیسه پوربدخشان


14. دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی قاین درباره عوامل بازدارنده و تسهیل کننده موثر بر یادگیری مهارتهای بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2020.52169.1087

محمد رضا جانی؛ زهره برزگری اسفدن؛ محمدرضا رزم ارا؛ اسما نیکخواه بیدختی؛ حمید قریب؛ قاسم دستجردی؛ حسین لطفی


15. تاثیر آروماتراپی بر میزان اضطراب قبل از آزمون ساختاریافته عینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.52573.1097

مریم خسروی؛ حمیرا محرابی؛ میترا رحیم زاده؛ منصوره تجویدی؛ ندا حقیقی خوشخو


16. ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و ارتباط آن با خودکارآمدی پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.53040.1102

معصومه حسام؛ سعیده منجزی؛ فرشاد ملهمی؛ محمد مهرآور


مقاله مروری

17. مروری بر مولفه های طراحی آموزشی یک فرایند تعاملی در بستر آموزش مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.53367.1105

فاطمه کشمیری؛ عاطفه السادات حیدری


مقاله پژوهشی

18. بررسی وضعیت اشتراک گذاری دانش در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.53519.1107

فاطمه احمدی بمرود؛ مجید خادم رضاییان؛ جواد سرابادانی


مقاله مروری

19. مروری بر مبانی تعیین نقطه برش در آزمونهای پیشرفت تحصیلی و معرفی روش علمی انگوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.54426.1116

اکرم قنبری مقدم


مقاله پژوهشی

20. تبیین تجارب دانشجویان ناپیوسته اتاق عمل از تدریس به روش یادگیری ترکیبی: یک رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.54833.1119

لیلا ساداتی؛ زهرا نوری؛ سحر کرمی؛ فاطمه عدالت؛ رعنا آب جار


21. مقایسه استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش کووید-۱۹ و سایر بخش ها و ارتباط آن با سطح آگاهی ایشان از بیماری کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.56543.1139

جمشید جمالی؛ سید سعید طباطبایی؛ مهدی یوسفی؛ وحید قوامی


22. ارزیابی میزان رضایت دستیاران تخصصی بخش داخلی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش ترکیبی (مجازی و حضوری) در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.55694.1129

نسرین میلانی؛ ابولقاسم الهیاری؛ مسعود محبی؛ محمدرضا فرزانه فر؛ زهرا عباسی؛ مینا اکبری راد؛ لادن گشایشی؛ علی عمادزاده


مقاله مروری

24. عنوان: ضرورت اصلاح کوریکولوم آموزشی رشته های علوم پزشکی با توجه به ﺷﻴﻮع کرونا ویروس ( COVID-19)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.56291.1135

زهرا زمانی؛ ایلیا اسدی؛ زهرا عامری


مقاله پژوهشی

25. تبادلات و ارتباطات علمی-آموزشی پزشکی؛ در دوره شکوفایی تمدن اسلامی (عصر طلایی تمدن اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.56741.1142

مسعود یوسفی؛ فرناز زاهدی اول


26. کیفیت آموزش در هر یک از بخش‎های بالینی از دیدگاه دانشجویان سال‌های پنجم و ششم دندان‌پزشکی درسال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.56577.1141

نازنین بشردوست؛ مریم محمدی گوابر؛ نسترن میرفرهادی


28. طراحی و روانسنجی پرسشنامه شناسایی چالش های آموزش مجازی در همه‌گیری کووید19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.57334.1149

حسن رفیعی مهر؛ علی محمد پور؛ بهزاد ایمنی؛ حسین وکیلی مفرد؛ امیر اسدی؛ کریم قاضی خانلو؛ الهه طالبی قانع


29. طراحی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مخاطرات روش‌های تصویربرداری پزشکی برای پرستاران بر اساس الگوی ADDIE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2021.51453.1077

محمود علی نژاد نامقی؛ حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ مسعود پزشکی راد؛ امیرحسین ضیائی


30. بررسی تاثیر استفاده از روش بحث مبتنی بر مورد در دوره کارآموزی بیماری‎های زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2020.52386.1088

الهام فکوری؛ فاطمه کشمیری


31. بررسی ارتباط بین سطوح خودشیفتگی و سبک تصمیم گیری مدیران رده میانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2020.52416.1090

محمد تقی شاکری؛ علیرضا ابراهیمی؛ مجید خادم رضاییان؛ زهرا کریمی


32. بررسی همراهی رضایت تحصیلی و تیپ های شخصیتی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2021.54754.1118

فاطمه اربابی کلاتی؛ حامد ربیعی


33. بررسی علل رد مقالات بر اساس نظر داوران در مجلات علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2021.54937.1121

نجمه ولیزاده زارع؛ عباس حیدری


34. بررسی تأثیر وبینار آموزشی بر سطح دانش مرتبط با کووید 19 و آشنایی با روش های خود مراقبتی در اساتید و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2021.55629.1127

ندا اورکی فر؛ نگین مرادی؛ محمد جعفر شاطرزاده یزدی؛ معصومه حسینی بیدختی؛ مریم سعادت؛ مجید روانبخش؛ خدیجه گیم؛ درسا حامدی؛ مریم دلفی


مقاله مروری

35. فلسفه پزشکی: ضرورت فراموش‌شده در آموزش علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2021.56492.1136

فریده نصیری؛ سعیده غفاری فر؛ علی متولی؛ امیررضا ناصری؛ سیدمحمدسالار حسینی


مقاله پژوهشی

36. تبیین راهکارهای عملی به منظور ارتقای سطح پروفشنالیسم دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2021.56666.1146

جواد سرآبادانی؛ حسین کریمی؛ نغمه فرهمندی؛ مائده شکری؛ ارمغان صالحی


37. بررسی سبک تدریس اعضای هیأت علمی و رابطه آن با برخی ویژگی های دموگرافیک آنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2021.57026.1144

عبدالحسین شکورنیا؛ مجتبی اورکی؛ حسین الهام پور؛ شبنم ایزدپناه


نامه به سردبیر

38. کووید-19: اصول مدیریت تغییر در اصلاح برنامه درسی پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2021.57218.1150

امیرمحمد صالحی؛ محمد احمدیان؛ پریسا حبیبی؛ غزل ریاحی


مقاله پژوهشی

39. تاثیر آموزش از طریق اپلیکیشن تلفن همراه در یادگیری کارآموزی پزشکی اجتماعی در دانشجویان مقطع کارآموزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22038/hmed.2021.57303.1148

محمدابراهیم روانبخش؛ بیتا نجاری؛ بیتا بیجاری